จอดรถตากแดด 20 นาที ฆ่าโควิด-19 ได้ 99.99%

เช้านี้ จอดรถไว้ที่ทำงานกลางแดดซะเลย เพราะนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า “การจอดรถตากแดด” ช่วยฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ถึง 99.99%

เนื่องจากไวรัสโควิด-19 สามารถอาศัยอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้ 2-3 วันและมีชีวิตนานขึ้นถ้าอุณหภูมิต่ำลง แต่ไวรัสจะตายเร็วขึ้น ถ้าโดนความร้อนสูง ดังนั้น จึงมีผลวิจัยออกมาว่า “ความร้อนคือกุญแจในการฆ่าไวรัส” เพราะในอุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที อุณหภูมิภายในห้องโดยสารจะสูงขึ้นถึง 45 องศาเซลเซียส และเมื่อแดดส่องผ่านกระจกเข้ามาในรถ เหมือนปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลก ที่ทำให้เกิดความร้อนและการตายของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ซึ่งไวรัสก็โดนเช่นเดียวกัน

ดังนั้น ถ้ารถโดนความร้อนประมาณ 54 องศาเซลเซียส ในเวลา 20 นาที เชื้อไวรัส 99.99% จะตาย และจะใช้เวลาสั้นลงเหลือ 5 นาที ถ้าใช้ความร้อน 65 องศาเซลเซียส

แต่ถ้าแดดที่เมืองไทยราว 35 องศาเซลเซียส จอดไว้ให้อุณหภูมิคูณสองสัก 5 นาที ไวรัสคงตายเรียบ!!

hemm team
hemm team

• The magazine for Sharp Living, Travel Design and Lifestyle for men •