รัฐเตรียมออกแพ็กเกจกระตุ้นท่องเที่ยวไทย


สภาพัฒน์มีการแถลงกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในด้านต่างๆ วงเงิน 400,000 ล้านบาท โดยคาดหมายไทม์ไลน์ (ระยะเวลา) ที่เกี่ยวข้องหลังจากพ.ร.ก.ออกมา ก่อนส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

สำหรับงบ 400,000 ล้านบาท เบื้องต้นวางกรอบว่าจะเน้นไปที่การฟื้นฟูธุรกิจต่าง ๆ และกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนออกมาจับจ่าย ภาคธุรกิจที่จะเน้นคือภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว

มีการยกตัวอย่างหนึ่งโครงการที่น่าสนใจที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของรัฐบาล คือ แพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยว ที่มีแนวคิดลดราคาที่พักให้กับนักท่องเที่ยว เช่น ค่าที่พักคืนละ 3,000 บาท นักท่องเที่ยวออกเองครึ่งหนึ่ง ที่เหลือรัฐจ่ายให้ผู้ประกอบการ มองว่า คนไทยส่วนหนึ่งยังมีกำลังซื้อ แพ็คเกจนี้จึงน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ใน ช่วงแรกยังไม่อาจเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ จึงต้องเน้นการเที่ยวในประเทศของคนไทยด้วยกันเอง และเน้นไปที่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หาทางนำระบบสาธารณสุขมาเป็นจุดเด่นในชูการท่องเที่ยว ส่วนการทำเกษตรกรรม จะเน้นการเกษตรแบบผสมผสานหรือการแปรรูปเพื่อมาช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและการส่งออกให้ได้มากขึ้น

ที่ผ่านมา ภาคท่องเที่ยวมีผลกระทบอย่างมากจากที่เงินรายได้เข้ามา 2 ล้านล้านบาท แต่พอไม่มีส่วนนี้เข้ามากิจการก็ต้องปิด คนก็ตกงานกลับภูมิลำเนาไป รัฐต้องไปสร้างงานอาชีพให้คนในส่วนนี้ รวมถึงดูแลการสร้างงาน เพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน ที่อาจจะต้องเน้นสิ่งที่มีศักยภาพและคุ้นเคยคือการเกษตร ต้องไปเน้นผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและมีมูลค่าเพิ่ม ก็ต้องไปทำเรื่องแหล่งน้ำด้วย คาดว่าร้อยละ 50 ของงบทั้งหมด หรือราว 200,000 ล้านบาท จะลงไปในการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน

hemm team
hemm team

• The magazine for Sharp Living, Travel Design and Lifestyle for men •