ส่อง 7 เทรนด์ ผู้บริโภคหลังวิกฤติโควิด

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งนักการตลาด คาดการณ์ว่า โควิด-19 จะเป็นตัวแปรให้เกิดสิ่งปกติใหม่หรือ New Normal ในอนาคต โดย มายด์แชร์ ประเทศไทย เผยงานวิจัย The New Norms’ How Life Will Unfold After COVID-19 เผย 7 เทรนด์ที่บ่งชี้พฤติกรรมผู้บริโภคหลัง โควิดดิสรัปชั่น

เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคหลังโรค โควิด-19 คลี่คลาย อาจไม่ใช่สิ่งใหม่นัก เพราะนักการตลาดกล่าวกันมานานแล้วทั้งประเด็นโลกาภิวัฒน์ ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค การใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เป็นต้น แต่เมื่อมีโรคโควิดถือเป็นปัจจัย “เร่ง” ให้เทรนด์ ดังกล่าวเป็นเรื่องปกติเร็วขึ้น

สำหรับ 7 เทรนด์ ประกอบด้วย

1.การหมุนกลับของโลกาภิวัฒน์ (Reverse Globalization) โรคโควิดที่ระบาดในประเทศจีน ส่งผลให้การผลิตชะงักงัน กระทบเป็นโดมิโน่ การนำเข้าและส่งออกไม่ได้ วิกฤติดังกล่าวทำให้แบรนด์และผู้บริโภคตระหนักถึงการพึ่งพาฐาน การผลิตในประเทศตนเองมากขึ้น จะเห็น การย้ายฐานการผลิตสินค้ากลับประเทศตนเอง และลดการมีฐานผลิตเพียงแห่งเดียว ส่วนการดีไซน์สินค้ายังมาจากระดับโลก หรือโกลบอลเหมือนเดิม

ขณะที่ประชาชนทั่วไปตื่นตัวหันพึ่งพาตนเองมากขึ้น ปรับตัวเพิ่มทักษะความรู้ หลายด้านพร้อมกัน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง เช่น ทำงานประจำ แต่หารายได้เสริมด้วย

“ดิจิทัล”อีกปัจจัยพื้นฐานชีวิต

2. ดิจิทัล กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานในชีวิต (Digital Takeover) ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่ง ของชีวิตเหมือที่ผ่านมา ประเด็นนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ในมุมการค้าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อถูก โควิดบีบให้ปรับตัวใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้ยอดขายบนมาร์เก็ตเพลสเติบโต อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน จังหวะนี้เป็นโอกาสดี ของแบรนด์ในการทำตลาดเพราะผู้ซื้อจะได้ข้อมูล (Data) ของผู้บริโภค นำไปต่อยอด รักษาและขยายฐานลูกค้าได้ รวมถึงใช้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

นอกจากนี้ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่บูม การหยิบจับสินค้าและบริการเพราะกลัว เชื้อไวรัส ยังทำให้บริการดิลิเวอรี่ การชำระสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังเติบโต ตาม ทำให้สังคมไร้เงินสดจะมีบทบาท มากขึ้น ขณะที่นโยบายการอยู่บ้าน ทำงาน ที่บ้าน ทำให้ธุรกิจอีเวนท์ซึ่งสร้างประสบการณ์แก่ลูกค้าโดยตรง ต้องปรับสู่การสร้างประสบการณ์เสมือนจริงมากขึ้น เช่น กูเกิลพาทัวร์พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ รถพุ่มพวง มีเครือข่ายทั่วกทม.และใช้แผนที่กูเกิล ช่วยทำงาน

“อนาคตดิจิทัลจะกลายเป็นชีวิตเรา เป็นโครงสร้างพื้นฐานเหมือนน้ำประปา ไฟฟ้า เพราะตอบสนองความสะดวกสบาย อย่างมาก”

“บิ๊กดาต้า”พลิกแบรนด์

3. บิ๊กดาต้า พลิกชะตาแบรนด์ ผู้บริโภค (Emergence of Big Data) การใช้บิ๊กดาต้า จะมีประสิทธิภาพและทรงพลังต่อการ ทำตลาดมากขึ้น รวมทั้งเป็นตัวแปรในการ นำไปจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้ประกอบการต้องเร่งเก็บฐานข้อมูล ที่จำเป็น มีประโยชน์ไปใช้งาน เช่น แบรนด์เก็บข้อมูลการทำธุรกิจซื้อขายของลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาโปรโมชั่น กระตุ้นการซื้อซ้ำ

เทรนด์สุขภาพแรงต่อเนื่อง

4. การยกระดับเรื่องสุขภาพทั้งภายในและภายนอก (Elevated Health and Wellness) แม้โควิดคลี่คลาย แต่พฤติกรรมการล้างมือ ใส่หน้ากาก เพื่อป้องกันโรค และการรักษาสุขภาพจะตระหนักทั้งการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ขณะที่ระบบสาธารณสุขและการแพทย์คาดว่าจะพัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงง่ายขึ้นด้วย

5. โควิดคลี่คลาย แต่ไม่คลายล็อกการรักษาระยะห่าง (Physical Distancing Continues ) แม้ผู้บริโภคจะโหยหาการใช้ชีวิตเหมือนก่อนเกิดโรคโควิดทั้งรับประทานอาหารนอกบ้าน พบปะเพื่อนฝูงแต่จะรักษาระยะห่างด้วย เห็นได้จากการเปิดร้านอาหารต่างๆที่มีการกั้นฉาก จัดที่นั่งให้ห่างกัน เป็นต้น

6.นิยามความสุขใหม่จากสิ่งเล็กน้อยรอบตัว (Happiness is Redefined)  เมื่อต้องอยู่บ้าน ทำงานที่บ้าน ทำให้ผู้บริโภคสร้างสุขได้ด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัว  เช่น การดื่มกาแฟธรรมดาที่บ้านแต่ตีฟองนม เติมไปให้ดูหรูหรา การปลูกต้นไม้ ใช้หม้อทอด ไร้น้ำมันฯ เพิ่มความท้าทายการทำตลาดให้กับแบรนด์สินค้าในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความสุขผู้บริโภค

แบรนด์หนุนผู้บริโภคพึ่งตนเอง

7. เตรียมตัวรับ คลื่นดิสรัปชั่นลูกถัดไป  (Prepare for the Next Disruption) วิกฤติครั้งนี้ได้ส่งผลให้แบรนด์และผู้บริโภคต่างตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมหากเกิดวิกฤติครั้งใหม่ในอนาคต ทั้งการพยายามพึ่งพาตนเองและเสริมทักษะพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิต หรือการทำงานจากบ้าน ที่เกิดขึ้นได้จริงๆ ในช่วงรักษาระยะห่างทางสังคม ทั้งนี้ ในอนาคตแบรนด์จึงควรมีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมหรือช่วยเหลือให้ ผู้บริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

“มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมีความสุข เมื่อได้ออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน แต่วิกฤติโควิด ที่เขย่าโลก แม้จบแต่พฤกิรรมผู้บริโภค จะห่วงสุขภาพมากขึ้น ดิจิทัลยังโตเพราะ ตอบโจทย์ความสะดวกสบาย การรักษา ระยะห่างทางสังคม นักการตลาดและแบรนด์เข้าใจจึงควรเข้าใจถึงความคุ้นเคยใหม่ ของชีวิตผู้บริโภค เพื่อปรับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความท้าทาย มากขึ้นในอนาคต”

hemm team
hemm team

• The magazine for Sharp Living, Travel Design and Lifestyle for men •