เด็กจบใหม่ปีนี้ 5.2 แสนคน เตรียมตัวเตะฝุ่น

สภาพัฒน์ ออกรายงานภาวะสังคมไทย 1/2563 ระบุว่า แม้อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ แต่การจ้างงานลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้ว่างงานเกือบ 4 แสนคน 

คาดว่าในปีนี้มีจำนวนแรงงานที่เข้าข่ายถูกเลิกจ้างประมาณ 8.4 ล้านคน แบ่งเป็น แรงงานในภาคการท่องเที่ยว 3.9 ล้านคน แรงงานในภาคอุตสาหกรรมซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าตั้งแต่ก่อนโควิด-19 ระบาดและต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ราว 1.5 ล้านคน แรงงานในธุรกิจบริการ ประมาณ 4.4 ล้านคน

ขณะที่เด็กจบใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 5.2 แสนคน ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมนี้ อาจไม่มีงานทำ เพราะผลกระทบของภัยแล้งและโควิด-19 ซึ่งจะเห็นผลต่อแรงงานชัดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องมีมาตรการสร้างงานและจ้างงานเพื่อรองรับเด็กจบใหม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะหางานทำไม่ได้

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒน์ บอกด้วยว่า นอกจากโควิด-19 จะทำให้การจ้างงานลดลง และกระทบต่อการใช้จ่ายในครัวเรือนแล้ง ยังส่งผลให้ตัวเลขคนจนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มี 6.7 ล้านคน หรือคิดเป็น 9.8% ของประชาชนทั้งประเทศ จะเห็นตัวเลขคนจนเพิ่มขึ้นชัดเจนปีนี้ เนื่องจาก พฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนไทยและความเสี่ยงทางการเงิน มีพฤติกรรมการก่อหนี้ที่เน้นการบริโภค โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการที่ไม่จำเป็น

ขณะเดียวกันปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่ายโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เริ่มทำงานใหม่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายจ่ายเพื่อสันทนาการ อาทิ ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว และค่าการดูแลความสวยงาม คลั่งไคล้ในการช้อปปิ้ง ก่อหนี้ที่นำไปใช้จ่ายผิดประเภท และการเข้าสู่วงจรหนี้ซ้ำ ซึ่งการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจทำให้เห็นความเปราะบางของครัวเรือนชัดเจนมากยิ่งขึ้น

hemm team
hemm team

• The magazine for Sharp Living, Travel Design and Lifestyle for men •