Zermatt illuminated the Matterhorn

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจําประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊คว่า “เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับประเทศไทย สวิตเซอร์แลนด์ได้ฉายภาพธงชาติไทยลงบนยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น ซึ่งเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่งของโลก ในหมู่บ้านเซอร์แมตส์

การฉายภาพดังกล่าวถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง สำหรับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคโควิด-19 และถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ที่กำลังทำหน้าที่ช่วยเหลือให้ทุกคนผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้

ขณะที่คนไทยก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยเช่นกัน สวิตเซอร์แลนด์จึงต้องการส่งสัญญาณแห่งความหวังและกำลังใจให้ชาวไทย ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง”

เว็บไซต์ https://www.zermatt.ch/en/hope ได้เขียนข้อความถึงประเทศไทยว่า “ประเทศอันเป็นมิตร ซึ่งทุกคนกำลังทุกข์ทรมานจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ปีนี้ไม่ได้จัดงานเทศกาลสงกรานต์ เราขอส่งความหวังและความแข็งแกร่งสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับคนไทย

นอกจากฉายธงชาติของไทยแล้ว ยังมีการฉายภาพธงชาติของประเทศต่างๆ อย่าง ธงชาติสหรัฐ สหราชอาณาจักร อิตาลี อินเดีย ญี่ปุ่น และอีกหลายสิบประเทศ รวมถึงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการให้กำลังใจประเทศที่กำลังเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ด้วย

hemm team
hemm team

• The magazine for Sharp Living, Travel Design and Lifestyle for men •