ไอเดียกระฉูด ดึง “เศรษฐีต่างชาติ” กักตัวโรงแรมหรูในไทย

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19)หรือศบค. เผยแนวคิดสำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศและมีกำลังทรัพย์ที่จะเสียค่าใช้จ่ายเอง ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันในสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นโรงแรมจับมือกับโรงพยาบาลในการเปิดสถานที่รองรับคนกลุ่มนี้ โดยมีภาคส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบและดูในเรื่องของระบบ เมื่อครบ 14 วันจะมีบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปตรวจสอบและออกใบรับรอง

ด้าน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่ามีโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหมแล้ว จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 

1. Movenpick wellness BDMS Resort Hotel จำนวน 100 ห้อง 
2. Qiu Hotel สุขุมวิท จำนวน 79 ห้อง 
3. The Idle residence จำนวน 64 ห้อง
4. Grand Richmond Hotel จำนวน 60 ห้อง

รวมทั้งสิ้น 303 ห้อง โดยโรงแรมที่จะเป็น Alternative State Quarantine นั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินมีองค์ประกอบ 6 หมวด คือ 

1.โครงสร้างอาคารวิศวกรรมความปลอดภัยและระบบสื่อสารสารสนเทศ 
2.บุคลากร 
3.วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆ 
4.ยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
5.การจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชน 
6.โรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วมและความสะดวกสบายเพิ่มเติม

สำหรับกระบวนการตัดสินใจเข้ารับการกักตัวใน Alternative State Quarantine นั้น จะดำเนินการตั้งแต่ต้นทาง โดยมีการลงทะเบียนความต้องการที่ประเทศต้นทางและระบุสถานที่พักในแบบแสดงความจำนง ร่วมกับได้รับคำตอบรับจากสถานที่พักในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เมื่อถึงปลายทาง แจ้งใบแสดงความจำนงที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมืองหรืออู่ตะเภา ต่อไป

Movenpick wellness BDMS Resort Hotel
hemm team
hemm team

• The magazine for Sharp Living, Travel Design and Lifestyle for men •