เปิดข้อมูลโรงเรียนนานาชาติฮอต เงินสะพัด เรียน 15 ปีจ่ายค่าเทอมเกือบ 10 ล้านบาท!! อ้อนรัฐขอเปิดเรียน 1 มิ.ย. เหตุผู้ปกครองไม่เอาเรียนออนไลน์-ฟ้องขอค่าเทอมคืน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เตรียมเสนอให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พิจารณาให้โรงเรียนนานาชาติจำนวน 216 แห่งได้เปิดเรียนในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดยให้เหตุผลว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเปิด-ปิดเทอมให้สอดคล้องกับต่างประเทศ 

อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ให้เหตุผลที่ควรผ่อนผันให้โรงเรียนนานาชาติเปิดเรียนก่อน เพราะมีปัจจัยเอื้อต่อความปลอดภัย โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนต่อห้อง 20-25 คน ทำให้มีจำนวนครูและบุคลากรต่อนักเรียน เฉลี่ย 1:10 (อนุบาล 1:7) ประกอบกับพื้นที่โรงเรียนกว้าง มีห้องเรียน ห้องจัดกิจกรรมที่เพียงพอต่อการวางมาตรการ social distancing โรงเรียนเหล่านี้ ผู้ปกครองมีศักยภาพและมีความพร้อมสูงในการป้องกันโรค โรงเรียนมีที่ตั้งในพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้ว 

นอกจากนี้ นักเรียนต่างชาติของโรงเรียนนานาชาติทั้งหมด ซึ่งเป็นผู้พำนักอยู่เดิมในไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้ อีกทั้งโรงเรียนนานาชาติมีระบบสอนออนไลน์อยู่แล้ว ทำให้นักเรียนเข้ามาในโรงเรียนช่วงสั้นๆ และทำให้สามารถติดตามนักเรียนได้ง่ายในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพ

เหตุผลข้อต่อมาที่ควรจะผ่อนผัน คือ เพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจและสังคม เนื่องจากเดือนมิถุนายน เป็นเดือนสุดท้ายของปีการศึกษาโรงเรียนนานาชาติทั้งไทยและต่างประเทศ ที่ใช้หลักสูตรเดียวกันทำให้จำเป็นต้องปรับช่วงเวลาให้ตรงกับหลักสูตรของต่างประเทศด้วย และผู้ปกครองไม่ยอมรับการสอนแบบออนไลน์ตลอดภาคเรียน แต่ต้องการแบบผสมผสาน หรือไฮบริด ทำให้ผู้ปกครองชะลอการจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียน จนทำให้เกิดการฟ้องร้องขอเงินค่าธรรมเนียมการเรียนคืน และมีการร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลจาก สช.มีโรงเรียนเอกชนในระบบทั้งหมด 4,114 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นโรงเรียนนานาชาติ 216 แห่ง กระจายอยู่ใน 28 จังหวัดทั่วประเทศ และหลายโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่สีแดง โรงเรียนนานาชาติที่สอนเฉพาะระดับอนุบาล มีทั้งหมด 51 แห่ง แต่ส่วนใหญ่สอนตั้งแต่อนุบาลถึง ม.6 โดยมีโรงเรียนที่เปิดสอน 2 ภาคเรียนทั้งหมด 81 แห่ง และเปิดสอน 3 ภาคเรียน อยู่ 135 แห่ง ซึ่งเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เปิดการเริ่มต้นภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนนานาชาติ 11 แห่ง และเป็นเดือนที่สิ้นสุดปีการศึกษา อยู่ 201 แห่ง หากไปเปิดเทอมวันที่ 1 กรกฎาคม หมายถึงการปิดภาคเรียนของโรงเรียนนานาชาติ 197 แห่ง เพราะฉะนั้นประกาศ ศธ.ที่ให้โรงเรียนเปิดวันที่ 1 กรกฎาคม จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโรงเรียนนานาชาติ

“อุษา สมบูรณ์” นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยกล่าวว่ามูลค่าตลาดโรงเรียนนานาชาติในปัจจุบันอยู่ที่ 60,000-70,000 ล้านบาท และยังคงมีการขยายตัวอยู่ที่ 7-8% ต่อปี และยังมีแนวโน้มที่จะมีการเปิดโรงเรียนใหม่เพิ่มอีก 

ดังนั้น ในอนาคตโรงเรียนนาชาติจะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น แต่คุณภาพ มาตรฐาน ของโรงเรียนนานาชาติส่งผลให้พ่อแม่ผู้ปกครอง พร้อมลงทุนการศึกษาให้แก่ลูก อีกทั้งบางคนก็ไม่อยากส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ เนื่องจากเรียนโรงเรียนนานาชาติในไทยกับต่างประเทศไม่ได้ต่างกัน

ขณะที่ข้อมูลทางการเงินของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ หรือ SISB ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยนั้นพบว่า กำไรของ SISB ไตรมาสที่ 1/63 กำไร 58.85 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 16.39 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีกำไร 42.46 ล้านบาท  โดยจากการตรวจสอบงบการเงินพบว่ามีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและบริการเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนว่า ความนิยมในการส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติมีมากขึ้น ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนของผู้ปกครองก็ต้องสูงตามไปด้วย นั่นหมายความว่า ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติเป็นธุรกิจที่อัตราการเติบโตสูงมาก

ส่วนเรื่องค่าเทอมของโรงเรียนนานาชาตินั้น เมื่อดูข้อมูลจาก “โรงเรียน Rugby School Thailand” น้องใหม่ที่ลงทุนไปแล้ว 1,500 กว่าล้านบาทในการสร้างโรงเรียน ซึ่งมีการเรียนการสอนครบทุกระดับชั้น พบว่า ค่าเทอมจะมีการเพิ่มขึ้นตามระดับชั้น หากคำนวนว่าจะส่งลูกเรียนที่นี่ 15 ปี ตั้งแต่ Nursery จนถึง Year 13  ผู้ปกครองจะต้องเตรียมเงินไว้ทั้งสิ้นประมาณ 9.9 ล้านบาท (และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอีกได้ในอนาคต) ตกปีละประมาณ 6.6 แสนบาท เทียบแล้วก็เท่ากับซื้อฮอนด้าซิตี้รุ่นกลางได้ปีละคัน

ธุรกิจโรงเรียนนานาชาตินั้นหอมหวลและเงินสะพัดจริงๆ ถ้าไม่เชื่อถาม รัฐมนตรีศึกษาธิการ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ผู้ก่อสร้าง “โรงเรียน Rugby School Thailand” ดูสิ

https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=SISB&ssoPageId=5&language=th&country=TH

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/837945

https://www.matichon.co.th/education/news_2199660

hemm team
hemm team

• The magazine for Sharp Living, Travel Design and Lifestyle for men •