กรมอนามัย แนะวิธีการรับพัสดุในช่วงโควิด

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาแนะนำวิธีการรับกล่องพัสดุในช่วงการระบาดของโควิด-19 อย่างปลอดภัย เพื่อลดการติดเชื้อจากทั้งกล่องพัสดุและผู้ส่งพัสดุ

โดยมี 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้


* จัดพื้นที่ให้ผู้ส่งพัสดุวางพัสดุไว้หน้าบ้าน หรือแขวนไว้ โดยไม่ต้องออกไปรับพัสดุโดยตรง เพื่อลดการสัมผัส


* ก่อนนำพัสดุเข้าบ้านควรฉีดพ่น หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดต่างๆ


* แกะกล่องพัสดุ และเช็ดทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ภายในกล่องพัสดุด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดอื่นๆ ซึ่งสินค้าที่รับมาผู้ส่งควรมีพลาสติกห่อหุ้มให้เรียบร้อยก่อนนำเข้ากล่อง


* หลังแกะกล่องเรียบร้อย ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที

hemm team
hemm team

• The magazine for Sharp Living, Travel Design and Lifestyle for men •