กฎ กติกา 15 ข้อ สำหรับร้านเสริมสวย-ทำผม ช่วงคลายล็อกดาวน์

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ให้คำแนะนำแนวทางการป้องกันเชื้อโควิด-19 ในสถานประกอบการร้านตัดผม เสริมสวย ตามมาตรการผ่อนปรน ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ พนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับงานบริการทุกคน ต้องให้ความสำคัญด้านความสะอาด ปลอดภัย สร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเองและลูกค้าผู้ใช้บริการ และปฏิบัติตามมาตรการของกรมอนามัยในการควบคุมป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. อนุญาตให้ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ให้บริการได้แค่ ตัด สระ ไดร์ เท่านั้น

2. ต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน สำหรับผู้มารับบริการนั้น ควรนัดคิวการตัดผม เสริมสวย ล่วงหน้าเพื่อลดเวลาในการนั่งรอและอยู่ในสถานที่ร่วมกัน

3. ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่พนักงานทุกคนที่ให้บริการในร้าน

4. ถ้ามีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือ มีไข้ ไอ จาม ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์

5. จัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ 

6. พนักงานทุกคนสวมเสื้อคลุมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และสวม Face shield ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

7. พนักงานทุกคนล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือ เจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังให้บริการลูกค้าคนต่อไป

8. ห้ามให้บริการอื่นๆ ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับใบหน้าของลูกค้า 

9. ถ้าใช้ใบมีดโกน ให้เปลี่ยนใบมีดกับลูกค้าทุกคนห้ามใช้ซ้ำ

10. จัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับบริการลูกค้าที่บริเวณประตูทางเข้าหรือเคาน์เตอร์รับชำระเงิน

11. มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการไหลของอากาศภายในอาคารที่ได้มาตรฐาน

12. ทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ เช่น เก้าอี้ตัดผม เตียงสระผม ที่นั่งรอรับบริการ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช่น แอลกอฮอล์ 70 % หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1 % อย่างน้อยทุกๆ 2 ชั่วโมง

13. ไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน เช่น ผ้าขนหนู ผ้าคลุมตัว 

14. ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ในการเสริมสวย เช่นหวี แปรง กรรไกร ทุกครั้งก่อนและหลังให้บริการกับลูกค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

15. หากจำเป็นรอคิว ต้องจัดเก้าอี้บริการลูกค้าไม่ให้แออัด โดยมีระยะห่างกัน 1.5-2 เมตร

hemm team
hemm team

• The magazine for Sharp Living, Travel Design and Lifestyle for men •