Arabica

%ΔRΔBICΔ Bangkok

เฟซบุ๊ค %Arabica Bangkok โพสต์ภาพแรกพร้อมข้อความทักทาย กับการเปิดสาขาแรกในประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของห้างสรรพสินค้า ICONSIAM โดย %Arabica เรียกชื่อสาขาแรกในไทยว่า “% ΔRΔBICΔ Bangkok Icon Siam” โดยตั้งใจให้เป็น “Our flagship store for Kingdom of Thailand” หรือร้านเรือธงของบริษัทสำหรับประเทศไทย