Coronavirus

Restaurant in New Normal

กานต์เขียนเรื่องน้ีไว้ให้กับ Bangkok Lifestyle น่าจะเป็นไอเดียที่น่าสนใจสำหรับใครที่ทำร้านอาหารนะครับ ว่าจะปรับตัวอย่างไรในยุคโควิด ที่พฤติกรรมลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงยาวหน่อยแต่อยากให้อ่านกันครับ