COVID

เปิดข้อมูลโรงเรียนนานาชาติฮอต เงินสะพัด เรียน 15 ปีจ่ายค่าเทอมเกือบ 10 ล้านบาท!! อ้อนรัฐขอเปิดเรียน 1 มิ.ย. เหตุผู้ปกครองไม่เอาเรียนออนไลน์-ฟ้องขอค่าเทอมคืน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน…