ตอบทุกข้อสงสัย “อนาคตการบินไทย

อนาคตของการบินไทยเริ่มมีความชัดเจนขึ้น เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งเห็นชอบให้การบินไทย ยื่นแผนฟื้นฟูกับศาลล้มละลายกลาง โดยจะเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ ท่ามกลางคำถามที่ว่า ในการยื่นแผนฟื้นฟูกับศาลล้มละลายกลาง แปลว่าการบินไทยล้มละลายแล้วใช่หรือไม่ การค้ำประกันเงินกู้ยังมีอยู่หรือไม่ อนาคตของสหภาพฯ การบินไทยที่ยอมถอยแต่ไม่ยอมให้กระทรวงการคลังลดการถือครองหุ้นนั้นจะเป็นอย่างไร

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายล้มละลาย-การฟื้นฟูกิจการอธิบายว่า การล้มละลาย หมายถึงการมีหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งนำไปสู่คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย จากนั้น ลูกหนี้ก็ต้องรวบรวมทรัพย์สินที่มีอยู่นำไปขาย เพื่อนำเงินมามอบให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตามสัดส่วนการกู้ยืม แต่ถ้าเป็นแนวทางนี้ จะไม่มีการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ

แต่กับการบินไทย ไม่ได้เป็นแบบนั้น เพราะการบินไทยมีการจัดทำแผนฟื้นฟู เพื่อยื่นกับศาลล้มละลายกลาง จึงไม่ได้หมายความว่าล้มละลายแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม แม้ครม.จะไม่มีมติให้การบินไทยหลุดพ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่เมื่อแผนฟื้นฟูกิจการขึ้นสู่การพิจารณาของศาลล้มละลายกลางแล้ว การบินไทยก็จะสิ้นสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ดี โดยศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งตามข้อกฎหมาย เพื่อเปลี่ยนสภาพการบินไทยให้เป็นบริษัทเอกชน เพื่อให้การบริหารแผนฟื้นฟู เกิดความคล่องตัว สามารถตัดสินใจเจรจากับเจ้าหนี้ได้เลย ไม่ต้องกลับไปรายงานกับหน่วยงานรัฐบาลที่กำกับดูแลอีก

ดังนั้น สถานะของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย หากการบินไทยเข้าแผนฟื้นฟูและสิ้นสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจนั้น จะต้องเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ จะใช้กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เป็นตัวกำกับการดำเนินกิจกรรมทางกฎหมาย ขณะที่บริษัทเอกชนก็สามารถมีสหภาพแรงงานได้ แต่จะอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน

แต่ประเด็นที่สำคัญก่อนจะไปถึงตรงนั้น คือ กรณีที่ว่าการบินไทยมีเจ้าหนี้ทั้งในและต่างประเทศในวงเงินและสัดส่วนจำนวนมาก ซึ่งหากหากเจ้าหนี้ไม่เห็นด้วยกับผู้ทำแผนที่การบินไทยเสนอมา ก็อาจมีการคัดค้าน ซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้ ศาลก็จะมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ แต่ยังไม่ตั้งผู้ทำแผน จนกว่าจะตกลงกันได้ว่าจะให้ใครเป็นผู้จัดทำแผน ขั้นตอนนี้อาจะกินเวลาสักระยะ ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นจุดพลิกเกมได้

จากนั้น ในการจัดทำแผน ต้องแล้วเสร็จในระยะเวลา 3 เดือน แต่สามารถขยายเวลาได้ รวมเบ็ดเสร็จแล้วต้องใช้เวลาไม่เกิน 5 เดือน ซึ่งแผนดังกล่าว จะต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้ และศาลล้มละลายกลางก่อน จึงจะสามารถบริหารแผนต่อไปได้ โดยมีระยะเวลากำหนดไว้ในแผน ไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ หากการบินไทยเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูกิจการ ยังสามารถประกอบธุรกิจได้ตามปกติ

เส้นทางการบินไทยในการจัดทำแผนฟื้นฟู ซึ่งดูเหมือนหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล โดยจุดเริ่มต้นคือการผ่านความเห็นชอบของ ครม. ในวันนี้ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถยื่นแผนฟื้นฟูกับศาลล้มละลายได้ แต่หากในครั้งนี้ การบินไทยทำแผนฟื้นฟูไม่สำเร็จ การบินไทยก็ต้องเดินเข้าสู่ขั้นตอนการล้มละลาย เพื่อให้ศาลล้มละลายตั้งพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จัดทำบัญชีทรัพย์สิน ขาดทอดตลาดแบ่งให้เจ้าหนี้ ตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อไป

ส่วนประเด็นเรื่องการการค้ำประกันเงินกู้โดยกระทรวงการคลังนั้น ตามข้อเท็จจริงแล้ว หากการบินไทยเข้าสู่การจัดทำแผนฟื้นฟู กระทรวงการคลังก็ไม่จะเป็นต้องเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ 50,000 บาทอีกต่อไป

hemm team
hemm team

• The magazine for Sharp Living, Travel Design and Lifestyle for men •